Profile IDColumn1ТипДокументи_ИмеИмеВъзложителОписаниеКраен_СрокДата
         
665Линк665ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява:Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери, мултифункционални устройства и др."ПП-8/2019УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД -София„Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери, мултифункционални устройства и др.” 12/06/2019
664Линк664ДОСТАВКАСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: ,,Доставка на електрически материали и поддръжка на електрическа инсталация на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД”Референтен номер на поръчката: ПП-7/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД”ПП-7/2019 12/06/2019
663Линк663СТРОИТЕЛСТВОПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс и ангеограф“„Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс и ангеограф“УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката №11/2019г. 04/06/2019
662Линк662ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на специализирана система за съвременна сърдечно-съдова диагностика” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 10/2019„Доставка на специализирана система за съвременна сърдечно-съдова диагностика”за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 10/2019 30/05/2019
661Линк661ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 9/2019Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкологияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД9/2019 29/05/2019
660Линк660ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на диализатни концентрати” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 8/2019Доставка на диализатни концентратиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 8/2019 03/05/2019
659Линк659ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява: “Доставка на рециклиран медицински апарат за изследване на костна плътност и мастна тъкан за цяло тяло - остеоденситометър” за нуждите на ДКЦ “Св. Иван Рилски” ЕООД.“Доставка на рециклиран медицински апарат за изследване на костна плътност и мастна тъкан за цяло тяло - остеоденситометър за нуждите на ДКЦ “Св. Иван Рилски” ЕООДДКЦ "Св Иван Рилски" ЕООДРеферентен номер на поръчката №П-1/201903.05.201917/04/2019
658Линк658ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медицински изделия: лабораторни консумативи, реактиви, стъклария и апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 4/2019Доставка на медицински изделия: лабораторни консумативи, реактиви, стъклария и апаратураУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 4/2019 15/04/2019
657Линк657ДОСТАВКАOткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна, дигитална система за Невронавигация с планираща станция” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 6/2019„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна, дигитална система за Невронавигация с планираща станция”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 6/2019 21/03/2019
656Линк656СТРОИТЕЛСТВОПублично състезание „Строителни работи в клиники ситуирани в сградите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски„ ЕАД на бул. „Акад. Иван Гешов” 15 и ул. "Урвич" №13” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Идент. № на поръчката: 5/2019„Строителни работи в клиники ситуирани в сградите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски„ ЕАД на бул. „Акад. Иван Гешов” 15 и ул. "Урвич" №13”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДИдент. № на поръчката: 5/2019 25/02/2019
655Линк655ДОСТАВКАCъбиране на оферти с обява: „Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София Референтен номер на поръчката: ПП-5/2019„Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-5/2019 22/02/2019
654Линк654ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 3/2019„Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 3/2019 19/02/2019
653Линк653ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на система за магнитно-резонансни изследвания 3Т с висока резолюция, магнит с висока проводимост и хомогенност на полето, високо производителен градиент и мултиканална радиочестотна подсистема” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: 2/2019Доставка на система за магнитно-резонансни изследвания 3Т с висока резолюция, магнит с висока проводимост и хомогенност на полето, високо производителен градиент и мултиканална радиочестотна подсистемаУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 2/2019 31/01/2019
652Линк652ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Доставка на хартия за санитарна употреба” за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 3/2019УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД„Доставка на хартия за санитарна употреба” за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД, София12.02.201931/01/2019
651Линк651ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 1/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  25/01/2019
650Линк650ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка чрез покупка на 2 /два/ нови леки автомобила в две обособени позиции” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: ПП-3/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София„Доставка чрез покупка на 2 /два/ нови леки автомобила в две обособени позиции” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София30.01.201922/01/2019
649Линк649ДОСТАВКАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР по открита процедура „Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 22/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2017-0022 22/01/2019
648Линк648ДОСТАВКАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР по открита процедура „Доставка на легла и окомплектовка към тях” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 31/2016УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД00594-2016-0033 22/01/2019
646Линк646ДОСТАВКАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО Открита процедура „Доставка на нова стационарна ехографска цветна доплерова система” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен № 16/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2017-0018 11/01/2019
645Линк645ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка на канцеларски материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: ПП-2/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София„Доставка на канцеларски материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София18.01.201910/01/2019
644Линк644ДОСТАВКАCъбиране на оферти с обява „Доставка на почистващи продукти” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: ПП-1/2019„Доставка на почистващи продукти”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-1/2019 07/01/2019
643Линк643ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: 39/2018Доставка на лекарствени продуктиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 39/2018 13/12/2018
642Линк642ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 37/2018„Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 37/2018 26/11/2018
641Линк641ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на специализирана система за съвременна сърдечно-съдова диагностика” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 36/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  23/11/2018
640Линк640ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на терапевтични столове за диализа и апарати за хемодиализа и хемодиафилтрация” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Референтен номер на поръчката: 35/2018Доставка на терапевтични столове за диализа и апарати за хемодиализа и хемодиафилтрацияУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 35/2018 19/11/2018
639Линк639УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIAN"Референтен номер на поръчката: 28/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2016-0027 17/10/2018
638Линк638УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Услуги по екологично третиране на отпадъци” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 14/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2017-0014 17/10/2018
637Линк637ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти I" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 15/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2017-0015 17/10/2018
636Линк636ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медицински изделия и лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на поръчката: 34/2018„Доставка на медицински изделия и лабораторни консумативи”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 34/2018 17/10/2018
635Линк635УСЛУГИОткрита процедура: Обслужване на разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005Референтен № на поръчката 15/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2016-0014 10/10/2018
634Линк634ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти III” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 36/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД00594-2016-0036 10/10/2018
633Линк633УСЛУГИОткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: 33/2018Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура II”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 33/2018 27/09/2018
632Линк632УСЛУГИОткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен № на поръчката 7/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2017-0007 12/09/2018
631Линк631ДОСТАВКАДоговаряне без обявление: "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД Референтен № на поръчката: 32/2018Договаряне без обявление: "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДУМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДРеферентен № на поръчката: 32/2018 12/09/2018
630Линк630ДОСТАВКАОткрита процедура: „Доставка на на дезинфектанти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 6/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2017-0006 15/08/2018
629Линк629УСЛУГИДоговаряне без обявление: "Доставка на топлинна енергия" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДРеферентен номер на поръчката: 21/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД00594-2016-0021 15/08/2018
628Линк628УСЛУГИCъбиране на оферти с обява „Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване на дейността на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София” Идент. № на поръчката: ПП-8/2018„Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване на дейността на УМБАЛ „Иван РилскиУМБАЛ „Иван Рилски” ЕАДИдент. № на поръчката: ПП-8/2018 10/08/2018
627Линк627ДОСТАВКАПроцедура на договаряне без предварително обявление "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД Идент. № на поръчката: 31/2018Доставка на топлинна енергия и битова гореща водаУМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДИдент. № на поръчката: 31/2018 08/08/2018
626Линк626УСЛУГИОткрита процедура „Услуги по екологично третиране на отпадъци” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Идент. № на поръчката: 30/2018Услуги по екологично третиране на отпадъциУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДИдент. № на поръчката: 30/2018 07/08/2018
625Линк625УСЛУГИ"Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 04/2016УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД00594-2016-0004 31/07/2018
624Линк624УСЛУГИОткрита процедура “Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIAN” в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 28/2018Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIANУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 28/2018 18/07/2018
623Линк623ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицинско оборудване за ОАИЛ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 27/2018„Доставка на медицинско оборудване за ОАИЛ”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 27/2018 18/07/2018
622Линк622ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 05/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРОП: 00594-2017-0005 13/07/2018
621Линк621ДОСТАВКАПроцедура на договаряне без предварително обявление „Доставка на медицински изделия II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 26/2018„Доставка на медицински изделия II”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 26/2018 13/07/2018
620Линк620ДОСТАВКАДоговаряне без предварително обявление: „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология VI” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 10/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРОП: 00594-2017-0010 13/07/2018
619Линк619ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нов 4D компютър-томограф за лъчепланиране” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 25/2018„Доставка на нов 4D компютър-томограф за лъчепланиране”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 25/2018 06/07/2018
618Линк618ДОСТАВКАОткрита процедура „Софтуерно и хардуерно надграждане на системите за придобиване и 3D обработка на НМ медицински образи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 24/2018Софтуерно и хардуерно надграждане на системите за придобиване и 3D обработка на НМ медицински образиУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 24/2018 03/07/2018
617Линк617УСЛУГИОткрита процедура „Обслужване на разходите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 23/2018„Обслужване на разходите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 23/2018 02/07/2018
616Линк616ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова бипланова ангиографска система” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 22/2018Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова бипланова ангиографска система”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 22/2018 18/06/2018
615Линк615ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на диализатни концентрати” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 3/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  13/06/2018
614Линк614ДОСТАВКАсъбиране на оферти с обява „Доставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: ПП-7/2018Референтен номер на поръчката: ПП-7/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДДоставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление 11/06/2018
613Линк613ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 21/2018Референтен номер на поръчката: 21/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДДоставка на лекарствени продукти за отделение по хематология 11/06/2018
612Линк612ДОСТАВКАОткрита процедура "Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология II" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 9/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  07/06/2018
611Линк611ДОСТАВКАCъбиране на оферти с обява „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично) по индивидуални размери на възложителя” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: ПП-6/2018Референтен номер на поръчката: ПП-6/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДИзработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично) по индивидуални размери на възложителя 06/06/2018
610Линк610ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София. Референтен номер на поръчката: ПП-5/2018Събиране на оферти с обява „Доставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София. Референтен номер на поръчката: ПП-5/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-5/2018 04/06/2018
609Линк609ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология III” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 12/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
608Линк608ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на електрическа моторна система за неврохирургия – 2 бр. и на хирургичен инструментариум за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАДРеферентен номер на поръчката: 2/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
607Линк607ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 32/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
606Линк606ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 1/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
605Линк605УСЛУГИОткрита процедура „Сервизно обслужване на медицинска техника” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 20/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  18/05/2018
604Линк604УСЛУГИОткрита процедура "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 19/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  18/05/2018
603Линк603ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на рамка за планиране на стереотаксична биопсия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 17/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  15/05/2018
602Линк602ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка и монтаж на PACS система" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 16/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  15/05/2018
601Линк601ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на нов 4D компютър-томограф за лъчепланиране" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 15/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  15/05/2018
600Линк600ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 18/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  15/05/2018
599Линк599ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на съвременни апарати за дихателна реанимация” ЕАД за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 14/2018Референтен номер на поръчката: 14/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  11/05/2018
598Линк598ДОСТАВКАОткрита процедура: „Доставка на лекарствени продукти (Ibrutinib) за отделение по хематология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София , oткрита с Решение № 36/27.02.2017 г. и обявена в РОП 00594-2017-0004Референтен номер на поръчката: 4/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД - ДОСТАВКА  08/05/2018
597Линк597ДОСТАВКАОткрита процедура: "Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология VI" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, oткрита с Решение № 82/14.11.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0032Референтен номер на поръчката: 33/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  08/05/2018
596Линк596ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Идент. № на поръчката: 17/2017 обявена в РОП под № 00594-2017-0017Идент. № на поръчката: 17/2017 Електронна преписка: http://buyer.rilski.com/SingleProcedure.aspx?procid=8828УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  03/05/2018
594Линк594УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Абонаментно сервизно обслужване на климатични и вентилационни системи, и машини“ за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 13/2018Референтен номер на поръчката: 13/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  23/04/2018
593Линк593ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медицинско оборудване на манипулационна в ОАИЛ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 12/2018Референтен номер на поръчката: 12/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  19/04/2018
592Линк592УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София.Референтен номер на поръчката: 11/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  16/04/2018
591Линк591ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 10/2018Референтен номер на поръчката: 10/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  12/04/2018
595Линк595СТРОИТЕЛСТВООтрита процедура: „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София” открита с Решение № 287/22.11.2017 и обявена в РОП под № 00594-2017-0020 Идент. № на поръчката: 21/2017Референтен номер на поръчката: 21/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  04/04/2018
590Линк590ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на дезинфектанти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 9/2018Референтен номер на поръчката: 9/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  02/04/2018
589Линк589ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери, мултифункционални устройства и др." за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: ПП-4/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  02/04/2018
588Линк588УСЛУГИСъбиране на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр.София за срок от две години.на основание т.4 от приложение №3 към чл.13б от „Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” от „Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр.София  27/03/2018
587Линк587ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на дооборудване на видеопроцесор с висока разделителна способност Пентакс модел EPK-i5000, наличен в хирургично отделение” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 7/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  26/03/2018
586Линк586ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на преносим респиратор за възрастни и деца” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД с референтен номер: 8/2018Референтен номер на поръчката: 8/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  23/03/2018
585Линк585ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на мобилна рентгенова система” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 6/2018Референтен номер на поръчката: 6/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  22/03/2018
584Линк584ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка на нови тонер касети” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София. Референтен номер на поръчката: ПП-2/2018Референтен номер на поръчката: ПП-2/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  21/03/2018
583Линк583УСЛУГИCъбиране на оферти с обява „Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система” в УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Стор, Гама Мултилаб, Гама Калк. Идент. № на поръчката: ПП-3/2018Идент. № на поръчката: ПП-3/2018УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София  20/03/2018
582Линк582ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 5/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  19/03/2018
581Линк581СТРОИТЕЛСТВООткрита процедура „Рамково споразумение за извършване на СМР в сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София“, открита с Решение № 38 от 13.04.2016 г. и обявена в РОП под № 00594-2016-0019Референтен номер на поръчката: 17/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  16/03/2018
580Линк580ДОСТАВКА„Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” открита с Решение № 290/23.11.2017 г. и обявена в РОП под № 00594-2017-0022 и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 305/11.12.2017 г.Референтен номер на поръчката: 22/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  15/03/2018
576Линк576ДОСТАВКА„Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология III” открита с Решение № 173 / 14.07.2017 г. и обявена в РОП под № 00594-2017-0013Референтен номер на поръчката: 12/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  15/03/2018
579Линк579ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали"Референтен номер на поръчката: ПП-14УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  07/03/2018
578Линк578ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на почистващи продукти"Референтен номер на поръчката: ПП-13УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  07/03/2018
577Линк577ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на хартия за санитарна употреба"Референтен номер на поръчката: ПП-15УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  07/03/2018
574Линк574ДОСТАВКАОбявления за приключване на договори - Открита процедура: Доставка на лабораторна апаратура и консумативи, oткрита с Решение № 72/30.09.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0029Референтен номер на поръчката: 27/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
573Линк573ДОСТАВКАОбявления за приключване на договори - Открита процедура:Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология V ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, oткрита с Решение № 79/20.10.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0031Референтен номер на поръчката: 34/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
572Линк572ДОСТАВКАОбявления за приключване на договори - Открита процедура: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, oткрита с Решение № 30/01.04.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0012Референтен номер на поръчката: 12/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
571Линк571УСЛУГИОбявления за приключване на договори - Открита процедура: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура ІІ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, oткрита с Решение № 74/11.10.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0030Референтен номер на поръчката: 30/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
555Линк555ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти II” 23/2017Референтен номер на поръчката: 23/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  27/02/2018
554Линк554ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология” 4/2018Референтен номер на поръчката: 4/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  27/02/2018
553Линк553ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” 3/2018Референтен номер на поръчката: 3/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  27/02/2018
552Линк552ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия II” 20/2017Референтен номер на поръчката: 20/2017 Електронна преписка: http://buyer.rilski.com/SingleProcedure.aspx?procid=8835УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  26/02/2018
551Линк551ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар” 1/2018Идент. № на поръчката: 1/2018 Електронна преписка: http://rilski.com/user_pic/files/obst1.htm#9101УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  21/02/2018
550Линк550ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” 22/2017Референтен номер на поръчката: 22/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  20/02/2018
538Линк538ДОСТАВКАОткрита процедура: „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София с референтен № 8/2017, открита с решение номер 125 от дата 29.05.2017г. и обявена в РОП 00594-2017-0008 / 20.12.2017г.Доставка на медицински изделияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  16/02/2018
575Линк575ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София” открита с Решение № 227/14.09.2017 г. и обявена в РОП под № 00594-2017-0019Референтен номер на поръчката: 19/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  12/02/2018
537Линк537ДОСТАВКА„Доставка на печатни материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: ПП-1/2018Доставка на печатни материалиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  08/02/2018
536Линк536ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на диализатни концентрати” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Идент. № на поръчката: 2/2018Доставка на диализатни концентратиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  08/02/2018
Email Selected