Profile IDColumn1ТипДокументи_ИмеИмеВъзложителОписаниеКраен_СрокДата
         
729Линк729ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N “Нервна система”, анатомо-терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо-терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите на УМБАЛ "СВ. ИВАН РИСЛКИ" ЕАД" в обхвата на Рамково № РД-11-110/01.03.2021г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N “Нервна система”, анатомо-терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо-терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите на УМБАЛ "СВ. ИВАН РИСЛКИ" ЕАД" в обхвата на Рамково № РД-11-110/01.03.2021г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗУМБАЛ "СВ. ИВАН РИСЛКИ" ЕАД„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N “Нервна система”, анатомо-терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо-терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите на УМБАЛ "СВ. ИВАН РИСЛКИ" ЕАД" в обхвата на Рамково № РД-11-110/01.03.2021г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ 16/06/2021
728Линк728ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" по обособена позиция № 1 Анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” в обхвата на Рамково № РД-11-163/29.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" по обособена позиция № 1 Анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” в обхвата на Рамково № РД-11-163/29.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗУМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД"Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" по обособена позиция № 1 Анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” в обхвата на Рамково № РД-11-163/29.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ 05/04/2021
727Линк727ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" по обособена позиция № 2 Анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” в обхвата на Рамково № РД-11-164/29.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" по обособена позиция № 2 Анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” в обхвата на Рамково № РД-11-164/29.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗУМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД"Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" по обособена позиция № 2 Анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” в обхвата на Рамково № РД-11-164/29.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ 02/04/2021
726Линк726ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N „Нервна система” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” ЕАД в обхвата на Рамково № РД-11-151/19.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N „Нервна система” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” ЕАД в обхвата на Рамково № РД-11-151/19.03.2021 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗУМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” ЕАД„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N „Нервна система” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД” ЕАД в обхвата на Рамково № РД-11-151/19.03.2021 г. на МЗ 02/04/2021
725Линк725ДОСТАВКАРамково споразумение № РД – 11 – 158 от 26.03.2021 г. по Обособена позиция №2 на Министерство на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "ЗдравеопазванеПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение" за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАДУМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАДПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение" за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ 02/04/2021
723Линк723ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти" в обхвата на Рамково № РД-11-24/18.01.2021 по Обособена позиция №2 Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на УМБАЛ "СВ. ИВАН РИСЛКИ" ЕАД" на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти" в обхвата на Рамково № РД-11-24/18.01.2021 по Обособена позиция №2 Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на УМБАЛ "СВ. ИВАН РИСЛКИ" ЕАД" на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАДПроцедура за вътрешен конкурентен избор в обхвата на Рамково № РД-11-24/18.01.2021 г. по обособена позиция № 2 Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" 22/03/2021
722Линк722ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Достaвка на лекарствени продукти от АТС група C „Сърдечно-съдова система“ за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД в обхвата на Рамково № РД-11-54/28.01.2021 г. по Oбособена позиция № 2 на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Достaвка на лекарствени продукти от АТС група C „Сърдечно-съдова система“ за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД в обхвата на Рамково № РД-11-54/28.01.2021 г. по Oбособена позиция № 2 на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАДПроцедура за вътрешен конкурентен избор в обхвата на Рамково № РД-11-54/28.01.2021 г. по обособена позиция № 2 19/03/2021
721Линк721ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен кункурентен избор с предмет "Лекарствени продукти от анатомо –терапевтична група В“ Кръв и кръвотворни органи“ за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ в обхвата на Рамково споразумение № РД – 11 – 62 от 01.02.2021 г. по Обособена позиция №1 на МЗ-ЦОПСЗ„Лекарствени продукти от анатомо –терапевтична група В“ Кръв и кръвотворни органи“ за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ в обхвата на Рамково споразумение № РД – 11 – 62 от 01.02.2021 г. по Обособена позиция №1 на МЗ-ЦОПСЗУМБАЛ " Св. Иван рилски" ЕАДроцедура за вътрешен кункурентен избор с предмет "Лекарствени продукти от анатомо –терапевтична група В“ Кръв и кръвотворни органи“ за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ в обхвата на Рамково споразумение № РД – 11 – 62 от 01.02.2021 г. по Обособена позиция №1 на МЗ-ЦОПСЗ 19/03/2021
720Линк720ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Достaвка на лекарствени продукти от АТС група C „Сърдечно-съдова система“ за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД в обхвата на Рамково № РД-11-55/28.01.2021 г. по обособена позиция № 1 на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Достaвка на лекарствени продукти от АТС група C „Сърдечно-съдова система“ за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД в обхвата на Рамково № РД-11-55/28.01.2021 г. по обособена позиция № 1 на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАДПроцедура за вътрешен конкурентен избор в обхвата на Рамково № РД-11-55/28.01.2021 г. по обособена позиция № 1 19/03/2021
719Линк719ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ в обхвата на посоченото Рамково споразумение № РД – 11 – 277 от 24.06.2020 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗ.„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАДДоставка на противотуморни лекарствени продукти 23/07/2020
718Линк718ДОСТАВКАПроцедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ на основание чл. 82, ал.4 или ал.2 от ЗОП и във връзка със сключено Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г. на МЗ-ЦОПСЗ„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ по Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г. на МЗ-ЦОПСЗ, чрез Електронната система на МЗУМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД-СофияДоставка на противотуморни лекарствени продукти 23/07/2020
717Линк717ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на дезинфектанти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 24/2020Доставка на дезинфектантиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 24/2020 11/06/2020
716Линк716ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 23/2020Доставка на лабораторни консумативиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 23/2020 08/06/2020
715Линк715ДОСТАВКАсъбиране на оферти с обява „Доставка на безплатно работно и униформено облекло за работници и служители на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София” Референтен номер на поръчката: ПП-6/2020Доставка на безплатно работно и униформено облекло за работници и служители на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. СофияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-6/2020 04/06/2020
714Линк714ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 22/2020Доставка на лекарствени продуктиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 22/2020 01/06/2020
713Линк713ДОСТАВКАПублично състезание „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично) по индивидуални размери на възложителя” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: 21/2020Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично) по индивидуални размери на възложителяУМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 21/2020 07/04/2020
712Линк712УСЛУГИОткрита процедура „Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар" за УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: 20/2020Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентарУМБАЛ „Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 20/2020 03/04/2020
711Линк711УСЛУГИсъбиране на оферти с обява „Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система и закупуване на лицензи” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: ПП-5/2020Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система и закупуване на лицензиУМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-5/2020 01/04/2020
710Линк710ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 19/2020Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазарУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 19/2020 31/03/2020
709Линк709ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на диализатни концентрати” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 18/2020Доставка на диализатни концентратиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 18/2020 26/03/2020
708Линк708УСЛУГИОткрита процедура “Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIAN” в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: 17/2020Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIANУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 17/2020 23/03/2020
707Линк707ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 16/2020Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкологияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 16/2020 19/03/2020
706Линк706ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: ПП-4/2020Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумацияУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-4/2020 17/03/2020
705Линк705ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 15/2020Доставка на лабораторни консумативиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 15/2020 13/03/2020
704Линк704УСЛУГИОткрита процедура „Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар" за УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: 14/2020Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентарУМБАЛ „Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 14/2020 13/03/2020
703Линк703ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 13/2020Доставка на медицински изделияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 13/2020 04/03/2020
702Линк702ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на дезинфектанти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 12/2020Доставка на дезинфектантиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 12/2020 04/03/2020
701Линк701ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 11/2020Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъкларияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 11/2020 19/02/2020
700Линк700ДОСТАВКАПублично състезание „Доставка на печатни материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 10/2020Доставка на печатни материалиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 10/2020 06/02/2020
697Линк697ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 9/2020Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенологияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 9/2020 28/01/2020
696Линк696ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 8/2020Доставка на медицински изделия за неврохирургияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 8/2020 27/01/2020
695Линк695ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на анестезиолигичен апарат” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДДоставка на анестезиолигичен апаратУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 4/2020 20/01/2020
694Линк694УСЛУГИоткрита процедура „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДСервизно обслужване на медицинска апаратураУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 7/2020 17/01/2020
693Линк693УСЛУГИоткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура с включени резервни части” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура с включени резервни части”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 6/2020 16/01/2020
690Линк690УСЛУГИОткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДАбонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратураУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентенномернапоръчката: 5/2020 15/01/2020
689Линк689ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява "Доставка на хартия за санитарна употреба""Доставка на хартия за санитарна употреба"УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияПП-3/2020 08/01/2020
688Линк688СТРОИТЕЛСТВООткрита процедура Строителни работи в болнична звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД - СофияСтроителни работи в болнична звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД - СофияУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 3/2020 07/01/2020
687Линк687ДОСТАВКАОткрита процедура „Обслужване на разходите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005”„Обслужване на разходите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 2/2020 07/01/2020
686Линк686ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти”Доставка на лекарствени продуктиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 1/2020 02/01/2020
685Линк685ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка на канцеларски материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София„Доставка на канцеларски материали”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: ПП-2/2020 02/01/2020
684Линк684ДОСТАВКАCъбиране на оферти с обява „Доставка на почистващи продукти” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София,„Доставка на почистващи продукти”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер ПП-1/2020г. 02/01/2020
683Линк683УСЛУГИОткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура с включени резервни части”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура с включени резервни частиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 24/2019 19/11/2019
682Линк682СТРОИТЕЛСТВОСъбиране на оферти с обява:„Изграждане с преустройство на съществуващ трафопост (ТП ) в „Център по хигиена“, бул. Акад. Иван Гешов №15 за увеличаване на електрическа мощност до 600КW.Изграждане с преустройство на съществуващ трафопост (ТП ) в „Център по хигиена“, бул. Акад. Иван Гешов №15 за увеличаване на електрическа мощност до 600КW.УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАДПП-11/2019 18/11/2019
681Линк681ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология”Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкологияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 23/2019 07/10/2019
679Линк679ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия“Доставка на медицински изделияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДреф.№ 22/2019 17/09/2019
678Линк678ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал”Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персоналУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДИдент. № на поръчката: 7/2019 05/09/2019
677Линк677УСЛУГИСъбиране на оферти с обява: „Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване дейността на УМБАЛ „ Св.Иван Рилски” ЕАД, София, по обособени позиции за едногодишен период“, включващ четири обособени позиции № на поръчката: ПП-10/2019„Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване дейността на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София, по обособени позиции за едногодишен период“, включващ четири обособени позицииУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеф. № ПП-10/2019 03/09/2019
676Линк676СТРОИТЕЛСТВОПряко договаряне Инженеринг за увеличаване на електрическа мощност на трафопост (ТП) „Център по хигиена“, бул. Акад. Иван Гешов №15, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДИнженеринг за увеличаване на електрическа мощност на трафопост (ТП) „Център по хигиена“, бул. Акад. Иван Гешов №15, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 21/2019 02/09/2019
675Линк675ДОСТАВКАПроцедура на договаряне без предварително обявление "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД."Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода"УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАДРеф. №20/2019г. 21/08/2019
674Линк674УСЛУГИОткрита процедура "Сервизно обслужване на медицинска апаратура"Сервизно обслужване на медицинска апаратураУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД19/2019 12/08/2019
673Линк673УСЛУГИОткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 18/2019 09/08/2019
672Линк672УСЛУГИОткрита процедура „Услуги по екологично третиране на отпадъци“„Услуги по екологично третиране на отпадъци“УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 17/2019 07/08/2019
671Линк671ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане с предмет: Доставка на дезинфектантиДоставка на дезинфектантиУМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАДРеф.№16/2019 10/07/2019
670Линк670УСЛУГИСъбиране на оферти с обява:„Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система” в УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София, включващ програмни продукти Гама КОДМАСТЕР, Гама МУЛТИЛАБ Гама МУЛТИЛАБ с Интеграция с външна ЛИС, Гама СТОР, Гама Калкулация и закупуване на лицензии.“„Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система” в УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София, включващ програмни продукти Гама КОДМАСТЕР, Гама МУЛТИЛАБ Гама МУЛТИЛАБ с Интеграция с външна ЛИС, Гама СТОР, Гама Калкулация и закупуване на лицензии.“УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАДПП-9 05/07/2019
669Линк669ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия“ за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, реф.№ 15/2019Доставка на медицински изделияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДреф.№ 15/2019 04/07/2019
668Линк668УСЛУГИПублично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар" за УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София, реф. № 14/2019Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентарУМБАЛ „Иван Рилски” ЕАДреф. № 14/2019 02/07/2019
667Линк667УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на климатични и вентилационни системи, и машини“ за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, реф.№ 13„Абонаментно сервизно обслужване на климатични и вентилационни системи, и машини“ за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД13/2019 26/06/2019
666Линк666УСЛУГИПублично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване на дейността на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София, по обособени позиции”,реф. № 12/2019„Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване на дейността на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София, по обособени позиции”УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД12/2019 26/06/2019
665Линк665ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява:Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери, мултифункционални устройства и др."ПП-8/2019УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД -София„Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери, мултифункционални устройства и др.” 12/06/2019
664Линк664ДОСТАВКАСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: ,,Доставка на електрически материали и поддръжка на електрическа инсталация на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД”Референтен номер на поръчката: ПП-7/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД”ПП-7/2019 12/06/2019
663Линк663СТРОИТЕЛСТВОПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс и ангеограф“„Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс и ангеограф“УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката №11/2019г. 04/06/2019
662Линк662ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на специализирана система за съвременна сърдечно-съдова диагностика” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 10/2019„Доставка на специализирана система за съвременна сърдечно-съдова диагностика”за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 10/2019 30/05/2019
661Линк661ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 9/2019Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкологияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД9/2019 29/05/2019
660Линк660ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на диализатни концентрати” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 8/2019Доставка на диализатни концентратиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 8/2019 03/05/2019
659Линк659ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява: “Доставка на рециклиран медицински апарат за изследване на костна плътност и мастна тъкан за цяло тяло - остеоденситометър” за нуждите на ДКЦ “Св. Иван Рилски” ЕООД.“Доставка на рециклиран медицински апарат за изследване на костна плътност и мастна тъкан за цяло тяло - остеоденситометър за нуждите на ДКЦ “Св. Иван Рилски” ЕООДДКЦ "Св Иван Рилски" ЕООДРеферентен номер на поръчката №П-1/201903.05.201917/04/2019
658Линк658ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медицински изделия: лабораторни консумативи, реактиви, стъклария и апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 4/2019Доставка на медицински изделия: лабораторни консумативи, реактиви, стъклария и апаратураУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 4/2019 15/04/2019
657Линк657ДОСТАВКАOткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна, дигитална система за Невронавигация с планираща станция” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 6/2019„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна, дигитална система за Невронавигация с планираща станция”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 6/2019 21/03/2019
656Линк656СТРОИТЕЛСТВОПублично състезание „Строителни работи в клиники ситуирани в сградите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски„ ЕАД на бул. „Акад. Иван Гешов” 15 и ул. "Урвич" №13” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Идент. № на поръчката: 5/2019„Строителни работи в клиники ситуирани в сградите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски„ ЕАД на бул. „Акад. Иван Гешов” 15 и ул. "Урвич" №13”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДИдент. № на поръчката: 5/2019 25/02/2019
655Линк655ДОСТАВКАCъбиране на оферти с обява: „Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София Референтен номер на поръчката: ПП-5/2019„Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-5/2019 22/02/2019
654Линк654ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 3/2019„Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 3/2019 19/02/2019
653Линк653ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на система за магнитно-резонансни изследвания 3Т с висока резолюция, магнит с висока проводимост и хомогенност на полето, високо производителен градиент и мултиканална радиочестотна подсистема” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: 2/2019Доставка на система за магнитно-резонансни изследвания 3Т с висока резолюция, магнит с висока проводимост и хомогенност на полето, високо производителен градиент и мултиканална радиочестотна подсистемаУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 2/2019 31/01/2019
652Линк652ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Доставка на хартия за санитарна употреба” за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 3/2019УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД„Доставка на хартия за санитарна употреба” за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД, София12.02.201931/01/2019
651Линк651ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 1/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  25/01/2019
650Линк650ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка чрез покупка на 2 /два/ нови леки автомобила в две обособени позиции” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: ПП-3/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София„Доставка чрез покупка на 2 /два/ нови леки автомобила в две обособени позиции” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София30.01.201922/01/2019
649Линк649ДОСТАВКАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР по открита процедура „Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 22/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2017-0022 22/01/2019
648Линк648ДОСТАВКАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР по открита процедура „Доставка на легла и окомплектовка към тях” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 31/2016УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД00594-2016-0033 22/01/2019
646Линк646ДОСТАВКАОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО Открита процедура „Доставка на нова стационарна ехографска цветна доплерова система” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен № 16/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2017-0018 11/01/2019
645Линк645ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка на канцеларски материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: ПП-2/2019УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София„Доставка на канцеларски материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София18.01.201910/01/2019
644Линк644ДОСТАВКАCъбиране на оферти с обява „Доставка на почистващи продукти” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: ПП-1/2019„Доставка на почистващи продукти”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-1/2019 07/01/2019
643Линк643ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: 39/2018Доставка на лекарствени продуктиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 39/2018 13/12/2018
642Линк642ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 37/2018„Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 37/2018 26/11/2018
641Линк641ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на специализирана система за съвременна сърдечно-съдова диагностика” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 36/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  23/11/2018
640Линк640ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на терапевтични столове за диализа и апарати за хемодиализа и хемодиафилтрация” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Референтен номер на поръчката: 35/2018Доставка на терапевтични столове за диализа и апарати за хемодиализа и хемодиафилтрацияУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 35/2018 19/11/2018
639Линк639УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIAN"Референтен номер на поръчката: 28/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2016-0027 17/10/2018
638Линк638УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Услуги по екологично третиране на отпадъци” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 14/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2017-0014 17/10/2018
637Линк637ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти I" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 15/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД00594-2017-0015 17/10/2018
636Линк636ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медицински изделия и лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на поръчката: 34/2018„Доставка на медицински изделия и лабораторни консумативи”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 34/2018 17/10/2018
635Линк635УСЛУГИОткрита процедура: Обслужване на разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005Референтен № на поръчката 15/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2016-0014 10/10/2018
634Линк634ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти III” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 36/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД00594-2016-0036 10/10/2018
633Линк633УСЛУГИОткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: 33/2018Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура II”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 33/2018 27/09/2018
632Линк632УСЛУГИОткрита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен № на поръчката 7/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2017-0007 12/09/2018
631Линк631ДОСТАВКАДоговаряне без обявление: "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД Референтен № на поръчката: 32/2018Договаряне без обявление: "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДУМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДРеферентен № на поръчката: 32/2018 12/09/2018
630Линк630ДОСТАВКАОткрита процедура: „Доставка на на дезинфектанти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 6/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София00594-2017-0006 15/08/2018
629Линк629УСЛУГИДоговаряне без обявление: "Доставка на топлинна енергия" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДРеферентен номер на поръчката: 21/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД00594-2016-0021 15/08/2018
628Линк628УСЛУГИCъбиране на оферти с обява „Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване на дейността на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София” Идент. № на поръчката: ПП-8/2018„Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване на дейността на УМБАЛ „Иван РилскиУМБАЛ „Иван Рилски” ЕАДИдент. № на поръчката: ПП-8/2018 10/08/2018
627Линк627ДОСТАВКАПроцедура на договаряне без предварително обявление "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД Идент. № на поръчката: 31/2018Доставка на топлинна енергия и битова гореща водаУМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАДИдент. № на поръчката: 31/2018 08/08/2018
626Линк626УСЛУГИОткрита процедура „Услуги по екологично третиране на отпадъци” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Идент. № на поръчката: 30/2018Услуги по екологично третиране на отпадъциУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДИдент. № на поръчката: 30/2018 07/08/2018
625Линк625УСЛУГИ"Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 04/2016УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД00594-2016-0004 31/07/2018
624Линк624УСЛУГИОткрита процедура “Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIAN” в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 28/2018Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIANУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 28/2018 18/07/2018
623Линк623ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицинско оборудване за ОАИЛ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 27/2018„Доставка на медицинско оборудване за ОАИЛ”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 27/2018 18/07/2018
622Линк622ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 05/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРОП: 00594-2017-0005 13/07/2018
621Линк621ДОСТАВКАПроцедура на договаряне без предварително обявление „Доставка на медицински изделия II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 26/2018„Доставка на медицински изделия II”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 26/2018 13/07/2018
620Линк620ДОСТАВКАДоговаряне без предварително обявление: „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология VI” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 10/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРОП: 00594-2017-0010 13/07/2018
619Линк619ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нов 4D компютър-томограф за лъчепланиране” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 25/2018„Доставка на нов 4D компютър-томограф за лъчепланиране”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 25/2018 06/07/2018
618Линк618ДОСТАВКАОткрита процедура „Софтуерно и хардуерно надграждане на системите за придобиване и 3D обработка на НМ медицински образи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 24/2018Софтуерно и хардуерно надграждане на системите за придобиване и 3D обработка на НМ медицински образиУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 24/2018 03/07/2018
617Линк617УСЛУГИОткрита процедура „Обслужване на разходите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 23/2018„Обслужване на разходите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005”УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДРеферентен номер на поръчката: 23/2018 02/07/2018
616Линк616ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова бипланова ангиографска система” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 22/2018Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова бипланова ангиографска система”УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 22/2018 18/06/2018
615Линк615ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на диализатни концентрати” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 3/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  13/06/2018
614Линк614ДОСТАВКАсъбиране на оферти с обява „Доставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: ПП-7/2018Референтен номер на поръчката: ПП-7/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДДоставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление 11/06/2018
613Линк613ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 21/2018Референтен номер на поръчката: 21/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАДДоставка на лекарствени продукти за отделение по хематология 11/06/2018
612Линк612ДОСТАВКАОткрита процедура "Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология II" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 9/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  07/06/2018
611Линк611ДОСТАВКАCъбиране на оферти с обява „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично) по индивидуални размери на възложителя” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: ПП-6/2018Референтен номер на поръчката: ПП-6/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДИзработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично) по индивидуални размери на възложителя 06/06/2018
610Линк610ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София. Референтен номер на поръчката: ПП-5/2018Събиране на оферти с обява „Доставка и монтаж на инверторни климатични сплит системи за охлаждане и отопление” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София. Референтен номер на поръчката: ПП-5/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: ПП-5/2018 04/06/2018
609Линк609ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология III” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 12/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
608Линк608ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на електрическа моторна система за неврохирургия – 2 бр. и на хирургичен инструментариум за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАДРеферентен номер на поръчката: 2/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
607Линк607ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 32/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
606Линк606ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 1/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  28/05/2018
605Линк605УСЛУГИОткрита процедура „Сервизно обслужване на медицинска техника” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 20/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  18/05/2018
604Линк604УСЛУГИОткрита процедура "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 19/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  18/05/2018
603Линк603ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на рамка за планиране на стереотаксична биопсия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 17/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  15/05/2018
602Линк602ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка и монтаж на PACS система" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 16/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  15/05/2018
601Линк601ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на нов 4D компютър-томограф за лъчепланиране" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 15/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  15/05/2018
600Линк600ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 18/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  15/05/2018
599Линк599ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на съвременни апарати за дихателна реанимация” ЕАД за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 14/2018Референтен номер на поръчката: 14/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  11/05/2018
598Линк598ДОСТАВКАОткрита процедура: „Доставка на лекарствени продукти (Ibrutinib) за отделение по хематология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София , oткрита с Решение № 36/27.02.2017 г. и обявена в РОП 00594-2017-0004Референтен номер на поръчката: 4/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД - ДОСТАВКА  08/05/2018
597Линк597ДОСТАВКАОткрита процедура: "Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология VI" за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, oткрита с Решение № 82/14.11.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0032Референтен номер на поръчката: 33/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  08/05/2018
596Линк596ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Идент. № на поръчката: 17/2017 обявена в РОП под № 00594-2017-0017Идент. № на поръчката: 17/2017 Електронна преписка: http://buyer.rilski.com/SingleProcedure.aspx?procid=8828УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  03/05/2018
594Линк594УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Абонаментно сервизно обслужване на климатични и вентилационни системи, и машини“ за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 13/2018Референтен номер на поръчката: 13/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  23/04/2018
593Линк593ДОСТАВКАОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медицинско оборудване на манипулационна в ОАИЛ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 12/2018Референтен номер на поръчката: 12/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  19/04/2018
592Линк592УСЛУГИОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София.Референтен номер на поръчката: 11/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  16/04/2018
591Линк591ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 10/2018Референтен номер на поръчката: 10/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  12/04/2018
595Линк595СТРОИТЕЛСТВООтрита процедура: „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София” открита с Решение № 287/22.11.2017 и обявена в РОП под № 00594-2017-0020 Идент. № на поръчката: 21/2017Референтен номер на поръчката: 21/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  04/04/2018
590Линк590ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на дезинфектанти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Референтен номер на поръчката: 9/2018Референтен номер на поръчката: 9/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  02/04/2018
589Линк589ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери, мултифункционални устройства и др." за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: ПП-4/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  02/04/2018
588Линк588УСЛУГИСъбиране на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр.София за срок от две години.на основание т.4 от приложение №3 към чл.13б от „Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” от „Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр.София  27/03/2018
587Линк587ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на дооборудване на видеопроцесор с висока разделителна способност Пентакс модел EPK-i5000, наличен в хирургично отделение” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДРеферентен номер на поръчката: 7/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  26/03/2018
586Линк586ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на преносим респиратор за възрастни и деца” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД с референтен номер: 8/2018Референтен номер на поръчката: 8/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  23/03/2018
585Линк585ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на мобилна рентгенова система” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Референтен номер на поръчката: 6/2018Референтен номер на поръчката: 6/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  22/03/2018
584Линк584ДОСТАВКАСъбиране на оферти с обява „Доставка на нови тонер касети” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София. Референтен номер на поръчката: ПП-2/2018Референтен номер на поръчката: ПП-2/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  21/03/2018
583Линк583УСЛУГИCъбиране на оферти с обява „Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система” в УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Стор, Гама Мултилаб, Гама Калк. Идент. № на поръчката: ПП-3/2018Идент. № на поръчката: ПП-3/2018УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София  20/03/2018
582Линк582ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” Възложител: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СофияРеферентен номер на поръчката: 5/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  19/03/2018
581Линк581СТРОИТЕЛСТВООткрита процедура „Рамково споразумение за извършване на СМР в сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София“, открита с Решение № 38 от 13.04.2016 г. и обявена в РОП под № 00594-2016-0019Референтен номер на поръчката: 17/2016УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  16/03/2018
580Линк580ДОСТАВКА„Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” открита с Решение № 290/23.11.2017 г. и обявена в РОП под № 00594-2017-0022 и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 305/11.12.2017 г.Референтен номер на поръчката: 22/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  15/03/2018
576Линк576ДОСТАВКА„Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология III” открита с Решение № 173 / 14.07.2017 г. и обявена в РОП под № 00594-2017-0013Референтен номер на поръчката: 12/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  15/03/2018
579Линк579ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали"Референтен номер на поръчката: ПП-14УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  07/03/2018
578Линк578ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на почистващи продукти"Референтен номер на поръчката: ПП-13УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  07/03/2018
577Линк577ДОСТАВКАОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на хартия за санитарна употреба"Референтен номер на поръчката: ПП-15УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София”  07/03/2018
574Линк574ДОСТАВКАОбявления за приключване на договори - Открита процедура: Доставка на лабораторна апаратура и консумативи, oткрита с Решение № 72/30.09.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0029Референтен номер на поръчката: 27/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
573Линк573ДОСТАВКАОбявления за приключване на договори - Открита процедура:Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология V ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, oткрита с Решение № 79/20.10.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0031Референтен номер на поръчката: 34/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
572Линк572ДОСТАВКАОбявления за приключване на договори - Открита процедура: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, oткрита с Решение № 30/01.04.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0012Референтен номер на поръчката: 12/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
571Линк571УСЛУГИОбявления за приключване на договори - Открита процедура: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура ІІ” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, oткрита с Решение № 74/11.10.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0030Референтен номер на поръчката: 30/2016УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД  27/02/2018
555Линк555ДОСТАВКАOткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти II” 23/2017Референтен номер на поръчката: 23/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  27/02/2018
554Линк554ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология” 4/2018Референтен номер на поръчката: 4/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  27/02/2018
553Линк553ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” 3/2018Референтен номер на поръчката: 3/2018УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  27/02/2018
552Линк552ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на медицински изделия II” 20/2017Референтен номер на поръчката: 20/2017 Електронна преписка: http://buyer.rilski.com/SingleProcedure.aspx?procid=8835УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  26/02/2018
551Линк551ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар” 1/2018Идент. № на поръчката: 1/2018 Електронна преписка: http://rilski.com/user_pic/files/obst1.htm#9101УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  21/02/2018
550Линк550ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” 22/2017Референтен номер на поръчката: 22/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД  20/02/2018
538Линк538ДОСТАВКАОткрита процедура: „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София с референтен № 8/2017, открита с решение номер 125 от дата 29.05.2017г. и обявена в РОП 00594-2017-0008 / 20.12.2017г.Доставка на медицински изделияУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  16/02/2018
575Линк575ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София” открита с Решение № 227/14.09.2017 г. и обявена в РОП под № 00594-2017-0019Референтен номер на поръчката: 19/2017УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД  12/02/2018
537Линк537ДОСТАВКА„Доставка на печатни материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София, Референтен номер на поръчката: ПП-1/2018Доставка на печатни материалиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  08/02/2018
536Линк536ДОСТАВКАОткрита процедура „Доставка на диализатни концентрати” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Идент. № на поръчката: 2/2018Доставка на диализатни концентратиУМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София  08/02/2018
Email Selected