1. Какво гориво ще използвате:


2. Каква ще е отоплителната система:
3. Вашето жилище е:
Брой помещения общо

 
Брой отопляеми помещения с отоплителния уред
 
Площ на жилището общо (кв. м)
 
Площ на отопляемите помещения (кв. м)
 
Височина от пода до тавана средно (м)
 
4. Вашето жилище е: